ASUS K30AD user manual download (Page 5 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 85
5
ROMÂNĂ
Note
Servicii de returnare
Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele
mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor care permit
clienţilor noştri să recicleze în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale
noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.
REACH
Pentru a ne conforma cadrului normativ REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals), am publicat lista de substanţe chimice din produsele noastre pe
site-ul Web ASUS REACH la adresa http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii:
Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe dăunătoare;
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţele care
pot cauza funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv
digital din Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt create
pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială.
Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă
nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, poate produce
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că
nu vor apărea interferenţe în anumite instalaţii. Dacă acest dispozitiv produce interferenţe
dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot I determinate prin oprirea şi pornirea
dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele printr-una sau
mai multe dintre măsurile următoare:
Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul.
Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
Pentru a se asigura conformarea la reglementările FCC, monitorul trebuie conectat la placa
graIcă printr-un cablu ecranat. Orice modiIcări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate
de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a
folosi acest dispozitiv.
Avertisment privind bateria cu litiu-ion
ATENŢIE:
Pericol de explozie în cazul în care bateria este incorect înlocuită. Înlocuiţi
numai cu acelaşi tip de baterie sau un tip echivalent, recomandat de producător.
Casaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Sample
This manual is suitable for devices