ASUS K30AD user manual download (Page 46 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 85
46
Capitolul 5: Depanarea
ROMÂNĂ
CPU
Problemă
Cauză posibilă
Acţiune
Ventilatorul
procesorului
devine prea
zgomotos
după pornirea
computerului.
Computerul încarcă
sistemul.
Acest lucru este normal. Ventilatorul
funcţionează la turaţie maximă
la pornirea computerului. Turaţia
acestuia se reduce la intrarea în
sistemul de operare.
Setările din B±OS au fost
modiIcate.
Restauraţi setările implicite ale
B±OS-ului.
Versiune de B±OS veche
Actualizaţi B±OS-ul la cea mai
recentă versiune. Vizitaţi site-ul
de asistenţă ASUS la adresa
pentru a
descărca cele mai recente versiuni
de B±OS.
Computerul este
prea zgomotos în
timpul utilizării.
Ventilatorul pentru
procesor a fost înlocuit.
Asiguraţi-vă că utilizaţi pentru
procesor un ventilator compatibil sau
recomandat de ASUS.
Computerul nu este
ventilat suIcient.
Mutaţi computerul într-o zonă cu ²ux
de aer mai bun.
Temperatura sistemului
este prea ridicată.
Actualizaţi B±OS-ul.
Dacă ştiţi cum să remontaţi placa
de bază, încercaţi să curăţaţi
spaţiul interior al şasiului.
Dacă problema persistă, consultaţi CertiIcatul de garanţie al PC-ului desktop şi contactaţi
Centrul de service ASUS. Vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa
com
pentru a obţine informaţii de la Centrul de service.
Sample
This manual is suitable for devices