ASUS K30AD user manual download (Page 45 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 85
ASUS M31AD, M51AD şi K30AD
45
ROMÂNĂ
Audio
Problemă
Cauză posibilă
Acţiune
Nu există semnal
de sunet
Difuzoarele sau căştile
sunt conectate la un port
necorespunzător.
Consultaţi manualul de utilizare a
computerului pentru a a²a portul
corespunzător.
Deconectaţi difuzoarele de la
computer şi apoi reconectaţi-le.
Difuzoarele sau căştile nu
funcţionează.
Încercaţi să utilizaţi alte difuzoare
sau căşti.
Portul audio frontal şi cel
posterior nu funcţionează.
Încercaţi atât portul audio frontal, cât
şi portul audio posterior. Dacă un port
nu funcţionează, veriIcaţi dacă este
setat la multicanal.
Probleme cu driverul
Reinstalaţi driverul audio
Sistem
Problemă
Cauză posibilă
Acţiune
Sistemul
funcţionează lent
Sunt executate simultan
prea multe programe.
Închideţi unele programe.
Computerul este infectat
cu viruşi
Utilizaţi un software antivirus care
să detecteze viruşii şi care să
repare computerul.
Reinstalaţi sistemul de operare.
Sistemul se
blochează în mod
frecvent.
Unitate de hard disk
defectă
Trimiteţi unitatea de hard disk
defectă la Centrul de service ASUS
pentru a I supus operaţiilor de
service.
Probleme cu modulele de
memorie
Înlocuiţi modulele de memorie cu
une le compatibile.
Scoateţi modulele de memorie pe
care le-aţi instalat suplimentar şi
apoi încercaţi din nou.
Contactaţi Centrul de service
ASUS pentru asistenţă.
Computerul nu este ventilat
suIcient.
Mutaţi computerul într-o zonă cu ²ux
de aer mai bun.
Sunt instalate software-uri
incompatibile.
Reinstalaţi sistemul de operare şi
apoi software-uri compatibile.
Sample
This manual is suitable for devices