ASUS K30AD user manual download (Page 44 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 85
44
Capitolul 5: Depanarea
ROMÂNĂ
A±şare
Problemă
Cauză posibilă
Acţiune
Nu există
semnal video
după pornirea
computerului
(ecran negru)
Cablul de semnal nu este
conectat la portul VGA
corespunzător de pe
computer.
Conectaţi cablul de semnal la portul
de aIşare corect (portul VGA al
plăcii de bază sau portul VGA al
plăcii graIce dedicate).
Dacă utilizaţi o placă VGA dedicată,
conectaţi cablul de semnal la portul
VGA al acesteia.
Probleme la cablul de
semnal
Încercaţi să conectaţi cablul la alt mon
itor.
LAN
Problemă
Cauză posibilă
Acţiune
±nternetul nu
poate I accesat
Cablul LAN nu este
conectat.
Conectaţi cablul LAN la computer.
Probleme cu cablul LAN
Asiguraţi-vă că LED-ul pentru LAN
LED este aprins. În caz contrar,
folosiţi alt cablu LAN. Dacă problema
persistă, contactaţi Centrul de service
ASUS.
Computerul nu este
conectat corespunzător la
ruter sau la hub.
Asiguraţi-vă că aţi conectat
corespunzător computerul la ruter sau
la hub.
Setări de reţea
Contactaţi furnizorul dvs. de servicii
±nternet (±SP) pentru a obţine setările
corecte pentru LAN.
Probleme cauzate de
software-ul antivirus
Închideţi software-ul antivirus.
Probleme cu driverul
Reinstalaţi driverul pentru LAN
Sample
This manual is suitable for devices