ASUS K30AD user manual download (Page 43 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 85
ASUS M31AD, M51AD şi K30AD
43
ROMÂNĂ
Alimentare
Problemă
Cauză posibilă
Acţiune
Computerul nu
este alimentat
(indicatorul de
alimentare este
stins)
Tensiune de alimentare
necorespunzătoare
În cazul în care computerul dispune
de un comutator de tensiune de
alimentare, setaţi-l la tensiunea de
alimentare din regiunea dvs.
Reglaţi setările de tensiune.
Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul
de alimentare de la priza electrică
de perete.
Computerul dvs. nu este
pornit.
Apăsaţi pe butonul de alimentare de
pe panoul frontal pentru a vă asigura
că aţi pornit computerul.
Cablul de alimentare al
computerului nu este
conectat corespunzător.
Asiguraţi-vă că este conectat
corespunzător cablul de alimentare.
Utilizaţi alt cablu de alimentare
compatibil.
Probleme la sursa de
alimentare cu tensiune
(PSU)
Contactaţi centrul de asistenţă ASUS
referitor la instalarea altei unităţi de
alimentare pe computer.
?
Unitatea DVD nu poate citi un disc.
VeriIcaţi dacă discul este aşezat cu faţa imprimată în sus.
VeriIcaţi dacă discul este centrat în sertar, în special dacă acesta are
o dimensiune sau o formă care diferă de cea standard.
VeriIcaţi dacă discul este zgâriat sau deteriorat.
?
Butonul de scoatere a sertarului unităţii DVD nu funcţionează.
1.
Deplasaţi cursorul mouseului de deasupra colţului din stânga jos a
spaţiului de lucru Wondows
®
şi apoi faceţi clic dreapta pe miniatura
ecranului Start. Din meniul popup, faceţi clic pe
File Explorer (Explorer
±şiere)
pentru a deschide ecranul Computer.
2.
Faceţi clic dreapta pe
, apoi faceţi clic pe
Scoatere
în
meniul principal.
Sample
This manual is suitable for devices