ASUS K30AD user manual download (Page 42 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 85
Capitolul 5: Depanarea
ROMÂNĂ
Pe
Windows
®
8.1:
Alegeţi una dintre variantele de mai jos pentru a deschide ecranul de setare
Rezoluţie ecran
:
Din ecranul de pornire
a) Lansaţi ecranul All Apps (Toate aplicaţii) şi Ixaţi Control Panel (Panoul de
control) pe ecranul de pornire.
Pentru detalii, consultaţi
Fixarea unei aplicaţii pe ecranul Start
din
secţiunea Lucrul cu aplicaţii de tip Windows
®
.
b)
Din
Control Panel (Panou de control)
, faceţi clic pe
Adjust screen
(Ajustare rezoluţie ecran)
din
Appearance and Personalization
(Aspect şi personalizare)
.
Din ecranul modului Desktop
a)
Lansaţi modul Desktop din ecranul de pornire.
b)
Faceţi clic dreapta oriunde pe ecranul modului Desktop. Când apare
meniul pop-up, faceţi clic pe
Personalize (Personalizare) > Display
(A±şare) > Change display settings (Modi±care setări a±şare)
.
?
Difuzoarele nu emit sunet.
Asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate la portul Line out (verde) de pe
panoul frontal sau de pe cel posterior.
VeriIcaţi dacă difuzoarele sunt conectate la o sursă electrică şi dacă sunt
pornite.
Reglaţi volumul difuzoarelor.
Din ecranul Desktop Mode (Mod Desktop), asiguraţi-vă că sunetele sistemului
computerului nu sunt oprite.
Dacă sunetele sunt dezactivate, pictograma de volum va I aIşată ca
. Pentru a activa sunetele sistemului, faceţi clic pe
din bara de
activităţi Windows, apoi deplasaţi glisorul pentru a ajusta volumul .
Dacă sunetele nu sunt dezactivate, faceţi clic pe
şi trageţi glisorul
pentru a regla volumul.
Conectaţi difuzoarele la alt computer pentru a testa dacă acestea funcţionează
corespunzător.
Sample
This manual is suitable for devices