ASUS K30AD user manual download (Page 41 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 85
ASUS M31AD, M51AD şi K30AD
41
ROMÂNĂ
?
Doresc să restaurez sau să anulez modi±cări pe care le-am efectuat
asupra setărilor de sistem ale computerului, fără ca acest lucru să-i
afecteze ±şierele sau datele personale.
Pe Windows
®
7:
Caracteristica Restaurare sistem Windows® vă permite să restauraţi sau să
anulaţi modiIcări efectuate asupra setărilor de sistem ale computerului, fără ca
acest lucră să vă afecteze date personale precum documente sau fotograIi.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Restaurarea sistemului
din
Capitolul 2.
Pe Windows
®
8.1:
Puteţi utiliza opţiunea de recuperare
Refresh everything without affecting
your ±les (Se reîmprospătează totul fără a se afecta ±şierele)
din
Windows
®
8 pentru a restaura sau anula modiIcările efectuate asupra
setărilor sistemului fără a afecta datele personale, precum documentele sau
fotograIile. Pentru a utiliza această opţiune de recuperare, faceţi clic pe
Settings (Setări) > Change PC Settings (Modi±care setări PC) > General
din bara de butoane, selectaţi
Refresh everything without affecting your
±les (Se reîmprospătează totul fără a se afecta ±şierele)
şi apoi faceţi clic
pe
Get Started (Începere)
.
?
Imaginile redate pe echipamentul HDTV sunt lărgite.
Acest lucru este cauzat de faptul că rezoluţia monitorului diferă de rezoluţia
echipamentului dvs. HDTV. Reglaţi rezoluţia monitorului astfel încât să
coincidă cu cea a echipamentului HDTV. Pentru a schimba rezoluţia ecranului:
Pe
Windows
®
7:
1.
Alegeţi una dintre variantele de mai jos pentru a deschide ecranul de
setare
Rezoluţie ecran
:
Faceţi clic pe
>
Panou de control
>
Aspect şi personalizare
>
A±şare
>
Modi±care setări de a±şare
.
Faceţi clic dreapta oriunde pe desktopul Windows. Atunci când se
aIşează meniul pop-up, faceţi clic pe
Personalizare
>
A±şare
>
Modi±care setări de a±şare
.
2.
Reglaţi rezoluţia. Consultaţi documentaţia care însoţeşte echipamentul
dvs. HDTV pentru informaţii despre rezoluţie.
3.
Faceţi clic pe
Aplicare
sau pe
OK
. Apoi faceţi clic pe
Păstrare
modi±cări
în mesajul de conIrmare.
Sample
This manual is suitable for devices