ASUS K30AD user manual download (Page 40 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 85
40
Capitolul 5: Depanarea
ROMÂNĂ
?
Tastele cu săgeţi din tastatura numerică nu funcţionează.
Observaţi dacă LED-ul Number Lock este stins. Dacă LED-ul Number Lock
este aprins, tastele din tastatura numerică sunt utilizate exclusiv pentru
introducerea de cifre. Dacă doriţi să utilizaţi tastele cu săgeţi din tastatura
numerică, apăsaţi pe tasta Number Lock pentru a stinge LED-ul corespunzător
acesteia.
?
Pe monitor nu se a±şează imagini.
VeriIcaţi dacă monitorul este pornit.
Asiguraţi-vă că monitorul este conectat corespunzător la portul de ieşire video
de pe computer.
În cazul în care computerul este prevăzut cu o placă graIcă dedicată,
asiguraţi-vă că monitorul este conectat la unul dintre porturile de ieşire video
ale plăcii graIce dedicate.
VeriIcaţi dacă vreunul dintre pinii conectorului video care intră în monitor este
îndoit. Dacă descoperiţi pini îndoiţi, înlocuiţi cablul prevăzut cu conectorul
video pentru monitor.
VeriIcaţi dacă monitorul este conectat corespunzător la o sursă de alimentare.
Consultaţi documentaţia furnizată împreună cu monitorul pentru informaţii
suplimentare despre depanare.
?
Atunci când folosesc mai multe monitoare, numai unul dintre acestea
a±şează imagini.
Asiguraţi-vă că ambele monitoare sunt pornite.
În timpul secvenţei de autotestare la pornire POST, numai monitorul conectat
la portul VGA aIşează imagini. Funcţia de aIşare duală este acceptată numai
de sistemele de operare Windows.
Dacă în computer este instalată o placă graIcă, asiguraţi-vă că monitoarele
sunt conectate la porturile de ieşire video ale acesteia.
VeriIcaţi dacă setările pentru mai multe aIşaje sunt stabilite corect. Consultaţi
secţiunea
Conectarea mai multor monitoare externe
din Capitolul 3 pentru
detalii.
?
Computerul nu detectează dispozitive de stocare USB.
La prima conectare a unui dispozitiv de stocare USB la computer, Windows
instalează automat un driver pentru acesta. Aşteptaţi, apoi deschideţi
Computerul pentru a observa dacă dispozitivul de stocare USB este detectat.
Conectaţi dispozitivul de stocare USB la alt computer pentru a constata astfel
dacă acesta este defect sau funcţionează defectuos.
Sample
This manual is suitable for devices