ASUS K30AD user manual download (Page 39 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 85
ROMÂNĂ
ASUS M31AD, M51AD şi K30AD
39
Capitolul 5
Depanarea
Depanarea
Acest capitol prezintă unele probleme pe care le-aţi putea întâlni şi soluţii posibile pentru
acestea.
?
Computerul meu nu poate ± alimentat cu electricitate şi LED-ul de
alimentare de pe panoul frontal nu se aprinde
VeriIcaţi dacă toate conexiunile computerului s-au efectuat corespunzător.
VeriIcaţi dacă priza electrică de perete funcţionează.
VeriIcaţi dacă unitatea de alimentare cu tensiune (PSU) este pornită.
Consultaţi secţiunea
PORNIREA computerului
din Capitolul 1.
?
Sistemul de operare al computerului se blochează.
Efectuaţi următoarele pentru a închide programele care nu mai răspund:
1.
Apăsaţi simultan pe tastele <Alt> + <Ctrl> + <Delete> de la tastatură,
apoi faceţi clic pe
Manager activităţi
.
2.
Urmați acești pași în funcție de sistemul de operare:
Pe Windows
®
7:
a) Faceţi clic pe Ila
Aplicaţii
.
b)
Selectaţi programul care nu răspunde, apoi faceţi clic pe
Închidere
activitate
.
Pe Windows
®
8.1:
Sub
Task Manager (Manager de activităţi)
din Ila
Processes
(Procese)
, selectaţi programul care nu răspunde şi apoi faceţi clic pe
End Task (Terminare activitate)
.
Dacă tastatura nu răspunde: ţineţi apăsat butonul de alimentare din partea de
sus a şasiului până când computerul se închide. Apoi apăsaţi pe butonul de
alimentare pentru a-l porni.
?
Nu pot stabili nicio conexiune la reţele wireless utilizând placa WLAN
ASUS (numai la anumite modele)?
Asiguraţi-vă că introduceţi cheia de securitate corectă pentru reţeaua wireless
la care doriţi să stabiliţi conexiunea.
Conectaţi antenele externe (opţionale) la conectorii corespunzători de pe placa
WLAN ASUS şi amplasaţi-le pe suprafaţa superioară a şasiului computerului
pentru a obţine cele mai bune performanţe wireless.
Sample
This manual is suitable for devices