ASUS K30AD user manual download (Page 33 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 85
ASUS M31AD, M51AD şi K30AD
33
ROMÂNĂ
Utilizarea unităţii optice
Introducerea unui disc optic
Pentru a introduce un disc optic:
1.
Atunci când sistemul este pornit, apăsaţi pe butonul de ejectare de sub capacul bay-
ului unităţii pentru a deschide sertarul.
2.
Plasaţi discul în unitatea optică cu faţa etichetată în sus.
3.
Împingeţi uşor sertarul pentru a îl închide.
4.
Selectaţi un program din fereastra AutoPlay pentru a accesa Işierele de pe card.
Scoaterea unui disc optic
Pentru a scoate un disc optic:
1.
Atunci când sistemul este pornit, utilizaţi una dintre variantele de mai jos pentru a
deschide sertarul unităţii optice:
Apăsaţi pe butonul de ejectare de sub capacul bay-ului unităţii optice.
Faceţi clic dreapta pe pictograma unităţii CD/DVD din ecranul
Computer
şi apoi
faceţi clic pe
Scoatere
.
Pentru a deschide ecranul Computer pe Windows
®
8.1, deplasaţi cursorul mouseului de
deasupra colţului din stânga jos a spaţiului de lucru Wondows
®
şi apoi faceţi clic dreapta pe
miniatura ecranului Start. Din meniul popup, faceţi clic pe
File Explorer (Explorer ±şiere)
pentru a deschide ecranul
Computer
.
2.
Luaţi discul de pe sertar.
Dacă funcția AutoPlay (Redare automată) NU este activată pe computer, procedați astfel
pentru a accesa datele de pe un disc optic:
Pe Windows
®
7, faceți clic pe Start > Computer și apoi faceți dublu clic pe
pictograma unității CD/DVD.
Pe Windows
®
8.1, deplasaţi cursorul mouseului de deasupra colţului din stânga
jos a spaţiului de lucru Windows
®
şi apoi faceţi clic dreapta pe miniatura ecranului
Start. Din meniul pop-up, faceţi clic pe File Explorer (Explorare Işiere) şi apoi
faceţi dublu clic pe pictograma unităţii CD/DVD pentru a accesa datele.
2
3
1
Sample
This manual is suitable for devices