ASUS K30AD user manual download (Page 32 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 85
32
Capitolul 3: Utilizarea computerului
ROMÂNĂ
3.
După aceea faceţi clic pe pictograma unităţii de card de memorie din ecranul
Computer
, faceţi clic pe
Scoatere
şi apoi scoateţi cardul.
Nu scoateţi niciodată cardurile în timpul sau imediat după citirea, copierea, formatarea sau
ştergerea datelor de pe card. În caz contrar pot surveni pierderi de date.
Pentru a preveni pierderea de date, înainte de a scoate cardul de date, utilizaţi funcţia
„Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware şi scoatere suport” din zona de notiIcare
Windows.
Utilizarea cititorului de carduri de memorie
Camerele digitale şi alte dispozitive de imagistică digitală utilizează carduri de memorie
pentru a stoca Işiere de imagini digitale sau Işiere media. Cititorul de carduri de memorie
încorporat de pe panoul frontal al sistemului permite citirea/scrierea de pe/pe diverse unităţi
de card de memorie.
Pentru a utiliza un card de memorie:
1.
±ntroduceţi cardul de memorie în slotul de card.
2.
Selectaţi un program din fereastra AutoPlay pentru a accesa Işierele de pe card.
Pe Windows
®
7, Dacă funcţia AutoPlay NU ESTE ACT±VATĂ pe computer, faceţi clic pe
butonul
Start
din bara de activităţi Windows
®
7, clic pe
Computer
, apoi dublu clic pe
pictograma cardului de memorie pentru a accesa Işierele de pe card
Pe Windows
®
8.1,Dacă funcţia AutoPlay NU este activată pe computerul dvs., deplasaţi
cursorul mouseului de deasupra colţului din stânga jos a spaţiului de lucru Windows
®
şi
apoi faceţi clic dreapta pe miniatura ecranului Start. Din meniul popup, faceţi clic pe
File
Explorer (Explorer ±şiere)
şi apoi faceţi dublu clic pe pictograma cardului de memorie
pentru a accesa datele salvate pe acesta.
Fiecare slot de card are propria pictogramă de unitate aIşată în ecranul
Computer
.
Cardurile de memorie au „chei” care permit introducerea lor numai într-o singură
direcţie. NU FORŢAޱ cardul în slot pentru a evita deteriorarea cardului.
Puteţi să introduceţi carduri de memorie în mai multe sloturi de card şi să le utilizaţi
independent. Nu puteţi introduce simultan mai multe carduri de memorie într-un slot.
Pe Windows
®
8.1, deplasaţi cursorul mouseului de deasupra colţului din stânga jos a
spaţiului de lucru Wondows
®
şi apoi faceţi clic dreapta pe miniatura ecranului Start. Din
meniul popup, faceţi clic pe
File Explorer (Explorer ±şiere)
pentru a deschide ecranul
Computer
.
Sample
This manual is suitable for devices