ASUS K30AD user manual download (Page 28 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 85
28
Capitolul 2: Conectarea dispozitivelor la computer
ROMÂNĂ
Conectarea mai multor monitoare externe
Este posibil ca PC-ul desktop să se livreze cu porturi VGA, HDM± sau DV± şi vă permite să
conectaţi mai multe monitoare externe.
Con±gurarea mai multor monitoare
Atunci când utilizaţi mai multe monitoare, aveţi posibilitatea să setaţi modurile de aIşare.
Puteţi utiliza monitorul suplimentar ca dublură a ecranului principal sau ca extensie pentru
mărirea desktopului Windows.
Pentru a con±gura mai multe monitoare:
1.
Opriţi computerul.
2.
Conectaţi cele două monitoare la computer şi conectaţi cablurile de alimentare la
monitoare. Pentru detalii privind conectarea unui monitor la computer, consultaţi
secţiunea
Con±gurarea computerului
din Capitolul 1.
Dacă pe computer este instalată o placă graIcă, conectaţi monitoarele la porturile de ieşire
ale plăcii graIce.
Pentru unele plăci graIce, numai monitorul setat ca ecran principal este activat în timpul
secvenţei de autotestare la pornire (POST). Funcţia de aIşare duală este acceptată numai
de sistemele de operare Windows.
Sample
This manual is suitable for devices