ASUS K30AD user manual download (Page 20 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 85
20
Capitolul 1: Noţiuni de bază
ROMÂNĂ
În cazul în care computerul se livrează cu o placă graIcă ASUS, această placă graIcă
este setată în B±OS ca dispozitiv de aIşare principal. Prin urmare, conectaţi monitorul la
un port de ieşire pentru aIşare de pe placa graIcă.
Pentru a conecta la computer mai multe monitoare externe, consultaţi secţiunea
Conectarea mai multor monitoare externe
din Capitolul 3 al acestui manual de
utilizare.
Utilizarea porturilor de ieşire pentru a±şare de pe placa de bază
Conectaţi monitorul la portul de ieşire pentru aIşare de pe placa de bază.
Pentru a conecta un monitor extern utilizând porturile de ieşire pentru a±şare de pe
placa de bază:
1.
Conectaţi un monitor VGA la portul VGA sau un monitor DV±-D la portul DV±-D sau un
monitor HDM± la portul HDM± de pe panoul din spate al computerului.
2.
Conectaţi monitorul la o sursă de alimentare.
Sample
This manual is suitable for devices