ASUS K30AD user manual download (Page 2 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 85
±
Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate I reprodusă,
transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă
sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără
permisiunea expresă exprimată în scris a ASUSTeK COMPUTER ±NC. („ASUS”).
Garanţia sau service-ul pentru produs nu va I extins dacă: (1) produsul este reparat, modiIcat sau
transformat, decât dacă o astfel de reparaţie, modiIcare sau transformare este autorizată în scris de către
ASUS; sau (2) numărul de serie a aparatului este şters sau lipseşte.
ASUS FURN±ZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ N±C±O GARANޱE, F±E EXPL±C±TĂ
SAU ±MPL±C±TĂ, ±NCLUS±V, DAR FĂRĂ A SE L±M±TA LA GARANޱ±LE ±MPL±C±TE SAU COND±Ţ±±LE DE
VANDAB±L±TATE SAU CONFORM±TATE CU UN ANUM±T SCOP. ÎN N±C±UN CAZ ASUS, D±RECTOR±±,
FUNCޱONAR±±, ANGAJAޱ± SAU AGENޱ± Sñ NU VOR F± RESPONSAB±L± PENTRU N±C±UN FEL DE
DAUNE ±ND±RECTE, SPEC±ALE, ±NC±DENTALE SAU CONSECVENTE (±NCLUS±V DAUNELE PENTRU
P±ERDEREA BENEF±C±±LOR, P±ERDEREA AFACER±±, P±ERDEREA CAPAC±TĂޱ± DE FOLOS±NŢĂ SAU
A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACER±LOR ޱ ALTELE ASEMĂNĂTOARE), CH±AR DACĂ ASUS A
FOST ±NFORMAT ASUPRA POS±B±L±TĂޱ± PRODUCER±± UNOR ASTFEL DE DAUNE APĂRUTE CA
URMARE A UNU± DEFECT SAU A UNE± EROR± ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.
SPEC±F±CAޱ±LE ޱ ±NFORMAޱ±LE CONޱNUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURN±ZATE NUMA± ÎN
SCOP ±NFORMAT±V ޱ SUNT SUPUSE MOD±F±CĂR±LOR ÎN OR±CE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞT±±NŢARE
PREALAB±LĂ Ş± NU TREBU±E ±NTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT D±N PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞ±
ASUMĂ N±C±O RESPONSAB±L±TATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU EROR±LE SAU ±NADVERTENŢELE
CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, ±NCLUS±V PRODUSELE ޱ SOFTWARE-UL DESCR±SE ÎN
ACESTA.
Este posibil ca produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual să Ie mărci comerciale
înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru
identiIcare sau explicaţii şi în beneIciul deţinătorilor, fără a avea intenţia de a încălca aceste drepturi.
ROMÂNĂ
RO8828
Prima ediţie
Septembrie 2013
Sample
This manual is suitable for devices