ASUS K30AD user manual download (Page 19 of 85)

Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Roma)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 85
ASUS M31AD, M51AD şi K30AD
19
ROMÂNĂ
Con±gurarea computerului
Această secţiune conţine indicaţii privind conectarea la computer a principalelor dispozitive
hardware: monitor extern, tastatură, mouse şi cablu de alimentare.
Conectarea unui monitor extern
Utilizarea plăcii gra±ce ASUS (numai la anumite modele)
Conectaţi monitorul la portul de ieşire de aIşare al plăcii graIce ASUS separate.
Pentru a conecta un monitor extern utilizând placa gra±că ASUS:
1.
Conectaţi monitorul la un port de ieşire pentru aIşare al plăcii graIce ASUS separate.
2.
Conectaţi monitorul la o sursă de alimentare.
Porturile de ieşire pentru aIşare de pe placa graIcă ASUS pot diferi în funcţie de model.
Sample
This manual is suitable for devices