ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 71 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 78
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)
Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:
Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten
artikkelissa [Article 3.1a]
Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten
artikkelissa [Article 3.1b]
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten
artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
Langaton käyttökanava eri alueilla
Pohjois-Amerikka
2,412-2,462 GHz
Ch01 – Ch11
Japani
2,412-2,484 GHz
Ch01 – Ch14
Eurooppa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 – Ch13
Laitteen korkein SAR -arvo on 1,575 W/Kg.
Taajuuskaistalla 5 150-5 350 MHz, WAS/RLAN-verkkojen käyttö on
rajoitettu sisätiloihin.
ASUS All-in-One PC ET2702I
71
Sample
This manual is suitable for devices