ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 70 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 78
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista hyväksyntää
saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.
Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat
kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. (2) Tämän
laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien
häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämän lähettimen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan
aikaan muiden antennien tai lähettimien kanssa.
Tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön sen käyttämän 5,15 – 5,25 GHz
-taajuusalueen takia.
Tämä laite on Industry Canada licence-exempt RSS -standardien
mukainen. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki
vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa laitteessa
ei-toivottuja toimintoja
RF-altistuksen varoitus
Laite täyttää FCC:n radiotaajuusaltistusrajoitukset, jotka on asetettu
hallitsemattomaan ympäristöön.
Laitetta ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun
antennin tai lähettimen kanssa.
Laitteen korkein SAR -arvo on 1,575 W/Kg.
TÄRKEÄÄ!
Ulkokäyttö 5,15–5,25 GHz:n taajuudella on kielletty. Tällä
laitteella ei ole Ad-hoc-toiminnallisuutta välillä 5 250 - 5 350 ja 5 470 -
5 725 MHz.
VAROITUS:
Mitkä tahansa muutokset tai muunnelmat, joita tämän
laitteen käyttöoikeuden antaja ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat
mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitteistoa.
ASUS All-in-One PC ET2702I
70
Sample
This manual is suitable for devices