ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 7 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 78
Tämän käyttöoppaan merkintätavat
Tämän käyttäjän oppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi viestit on
esitetty seuraavasti:
TÄRKEÄÄ!
Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa
tehtävän suorittamiseksi.
HUOMAUTUS:
Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat
tehtävien suorittamista.
VAROITUS!
Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa
turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtäviä suoritettaessa ja ASUS-monitoimi-
PC:n tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.
Typogra±a
Lihavoitu
= Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.
Kursivoitu
= Ilmaisee näppäimistön näppäimet, joita on painettava.
ASUS All-in-One PC ET2702I
7
Sample
This manual is suitable for devices