ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 69 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 78
Liitteet
Tiedoksiantoja
FCC-lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden
luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa
15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan
vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole
asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää
esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista
häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita
kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan
kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:
Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin
vastaanottimen pistoke.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
ASUS All-in-One PC ET2702I
69
Sample
This manual is suitable for devices