ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 65 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 78
Luku 4: Järjestelmän palautus
Siirtyminen BIOS-asetukseen
BIOS (Basic Input and Output System) tallentaa järjestelmän
laitteistoasetukset, joita tarvitaan tietokoneen järjestelmän
käynnistämisessä.
Normaalisti oletus-BIOS-asetuksia käytetään useimmissa tilanteissa
optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Muuta oletus-BIOS-
asetuksia vain seuraavissa tilanteissa:
Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä näkyviin tulee virheviesti,
joka pyytää sinua suorittamaan BIOS-asetuksen.
Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii BIOS-
asetusten muuttamista tai päivittämisen.
VAROITUS!
Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa epävakauteen tai
käynnistyksen epäonnistumiseen. On vahvasti suositeltavaa, että muutat
BIOS-asetuksia vain koulutetun huoltohenkilöstön avustuksella.
Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen
BIOS-asetusten käyttö:
Kun monitoimi-PC on pois päältä, paina virtapainiketta vähintään
neljä (4) sekuntia käyttääksesi BIOS-asetuksia suoraan.
Paina virtapainiketta kytkeäksesi ASUS monitoimi-PC:n päälle ja
paina sitten <F2> tai <Del> POST-tilassa.
HUOMAUTUS:
POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston ohjaamia
diagnostiikkatestejä, jotka suoritetaan monitoimi-PC:n käynnistyksen
aikana.
ASUS All-in-One PC ET2702I
65
Sample
This manual is suitable for devices