ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 6 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 78
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja ASUS-monitoimi-PC:n laitteiston ja
ohjelmiston ominaisuuksista seuraaviin lukuihin järjestettynä:
Luku 1: Laitteiston asetus
Tässä luvussa annetaan yksityiskohtaiset tiedot ASUS-monitoimi-
PC:n laitteiston komponenteista.
Luku 2: ASUS-monitoimi-PC:n käyttö
Tässä luvussa esitellään ASUS-monitoimi-PC:n käyttö.
Luku 3: Työskentely Windows® 8.1:lla
Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Windows® 8.1:n käytöstä
ASUS-monitoimi-PC:ssä.
Luku 4: Järjestelmän palautus
Tässä luvussa kuvataan ASUS-monitoimi-PC:n
palautusvaihtoehdot.
Liitteet
Tämä osa sisältää ASUS-monitoimi-PC:n huomautukset ja
turvallisuusilmoitukset.
ASUS All-in-One PC ET2702I
6
Sample
This manual is suitable for devices