ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 31 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 78
ASUS All-in-One PC ET2702I
31
Tulovalinta
PC:
Asettaa All-in-one PC:n näyttösignaalilähteeksi.
HDMI ja Laitteen jakaminen:
Ottaa käyttöön All-in-One PC:n laitteen
jakaminen -toiminnon
Järjestelmän asetus
Kuvaruutuvalikon (OSD) asetus:
Säätää kuvaruutuvalikon vaakasijaintia (H-sijainti) ja pystysijaintia
(V-sijaintia).
Säätää kuvaruutuvalikon aikakatkaisua välillä 10–120 sekuntia.
Ottaa käyttöön tai pois käytöstä DDC/CI (Display Data Channel/
Command Interface) -toiminnon.
Tiedot:
Näyttää näytön tiedot.
Kieli:
Kuvaruutunäytön (OSD) kielen asettamiseen.
Kaikkien nollaus:
Kaikkien kuvaruutunäytön (OSD) asetusten
nollaamiseen.
Laitteen jakaminen:
Kytkee laitteen jakaminen -toiminnon päälle tai
pois.
Tulosignaalin valinta
Input Select OSD (Tulon valinta OSD)
-kuvaruutuvalikko tulee
näkyviin, kun liität HDMI- tai Thunderbolt-kaapelin taka-HDMI-tulo- tai
näyttötuloporttiin. Navigoi Valikko ylös - tai Valikko alas -painikkeella
tulovalintojen välillä ja aktivoi valinta painamalla
MENU (Valikko)
-painiketta. Katso lisätietoja edellisen osan luvusta
Tulovalinta
.
Sample
This manual is suitable for devices