ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 30 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 78
ASUS All-in-One PC ET2702I
30
Kuvaruutuvalikon (OSD) käyttö
Kuvaruutuvalikko (OSD) tulee näkyviin, kun teet seuraavaa:
Aktivoi kuvaruutuvalikko (OSD) painamalla valikkolukkopainiketta
All-in-one PC:n vasemmalla puolella ja paina sitten etupaneelin
valikkopainikett
Kuvaruutuvalikon (OSD) käyttöohje
Tuo kuvaruutuvalikko (OSD) näkyviin painamalla etupaneelin VALIKKO-
painiketta. Voit navigoida näyttövalikkotoiminnoissa tai muokata
näyttövalikon asetuksia painamalla Valiko ylös - tai Valikko alas
-painiketta. Voit aktivoida valitun toiminnon painamalla
VALIKKO
-
painiketta.
Paneeli pois
Tällä toiminnolla voi sammuttaa/käynnistää All-in-one PC:n
näyttöpaneelin. Aktivoi tämä toiminto painamalla
VALIKKO
-painiketta.
Väri
Kirkkaus:
Säätöalue on 0–100.
Kontrasti:
Säätöalue on 0–100.
Värilämpötila:
Sisältää neljä väritilaa: Viileä, Normaali, Lämmin ja
Käyttäjän tila.
Kuva
Terävyys:
Säätöalue on 0–100.
Kuvasuhteen säätö:
Säätää kuvasuhteeksi ”Täysi” tai ”Yliskannaus”.
Tämä toiminto on määritettävissä vain, kun käytät All-in-one PC:tä
standardi-pöytä-LCD-näyttönä.
Automaattinen säätö:
Säätää kuvan vaakasijaintia (H-sijainti) ja
pystysijaintia (V-sijaintia). Tämä toiminto on määritettävissä vain,
kun käytät All-in-one PC:tä standardi-pöytä-LCD-näyttönä ja asetat
näyttötuloportin tulolähteeksi.
Sample
This manual is suitable for devices