ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 29 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 78
ASUS All-in-One PC ET2702I
29
HUOMAUTUS:
Laitteen jakaminen -toiminto tukee vain Microsoft Windows®-
pohjaista kannettavaa/pöytäkonetta.
Monitoimi-PC on asetettu oletuksena PC-tilaan (monitoimi-PC on
näyttötulolähde). Kosketusnäyttöä, web-kameraa ja taka-USB-
portteja ohjataan monitoimi-PC:llä vaikka Laitteen jakaminen
-toiminto olisi otettu käyttöön.
Kun näyttötulolähteeksi asetetaan HDMI tai VGA (käyttäen
monitoimi-PC:tä pöytä-LCD-näyttönä), kosketusnäyttöä, web-
kameraa ja taka-USB-portteja ohjataan ulkoisella kannettavalla/
pöytäkoneella, jos Laitteen jakaminen -toiminto on otettu käyttöön.
Käytettäessä Laitteen jakaminen -toimintoa on vahvasti suositeltavaa
liittää VAIN USB-hiiri tai näppäimistö taka-USB-portteihin.
Ulkoisia
USB-tallennuslaitteita ei suositella.
.
Laitteen jakaminen -toiminnon voi aktivoida, vaikka monitoimi-
PC:n virta ei olisi päällä. Jos käynnistät monitoimi-PC:n käyttäessäsi
Laitteen jakaminen -toimintoa,
Tulon valinta
-kuvaruutuvalikko
tulee näkyviin näyttösignaalin valintaa varten.
Sample
This manual is suitable for devices