ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 28 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 78
ASUS All-in-One PC ET2702I
28
Laitteen jakaminen -toiminnon
käyttäminen
Käyttämällä Laitteen jakaminen -toimintoa, voit jakaa All-in-One PC:n
näyttöpaneelin, taka-USB-portit, web-kameran ja kosketusnäytön minkä
tahansa Microsoft Windows® -pohjaisen laitteen kanssa.
Laitteen jakamiskaapelivaatimukset
HDMI ja Laitteen jakaminen
Laitejakokaapeli
HDMI-kaapeli
1.
Ota käyttöön
Laitteen jakaminen
-toiminto kuvaruutuvalikon
Järjestelmän asetus
-valikossa. Katso lisätietoja sivun 24 luvusta
Kuvaruutuvalikon (OSD) käyttö
.
2.
Liitä toimitukseen kuuluvan laitejakokaapelin toinen pää
kannettavaan, tablet-tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen.
Liitä kaapelin toinen pää All-in-One PC:n USB 3.0 -porttiin, jossa
on Laitteen jako -toiminto.
3.
Valmistele uros-uros-HDMI-kaapeli ottaaksesi käyttöön laitteen
jako -toiminnon All-in-One PC:n ja ulkoisen laitteen välillä. Liitä
toimitukseen kuuluvan HDMI-kaapelin toinen pää kannettavaan,
tablet-tietokoneeseen tai pöytätietokoneeseen. Liitä kaapelin
toinen pää All-in-One PC:n HDMI-porttiin.
4.
Tulovalinta
-kuvaruutuvalikko tulee näkyviin, kun liität
HDMI-kaapelin taka-HDMI-tulo- tai näyttötuloporttiin. Käytä
Äänenvoimakkuuden lisäys
(
) /
Vähennys
(
)
-painikkeita valitaksesi
HDMI ja Laitteen jakaminen
- tai
VGA
ja Laitteen jakaminen
-valinnan ja aktivoi valinta painamalla
VALIKKO
-painiketta.
Sample
This manual is suitable for devices