ASUS ET2702IGKH user manual download (Page 26 of 78)

Languages: Finnish
Pages:78
Description:User’s Manual for Finnish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 78
ASUS All-in-One PC ET2702I
26
Järjestelmän virrankytkeminen
TÄRKEÄÄ!
VAROITUS! ÄLÄ kytke virtajohtoa virtapistokerasiaan ennen
tasavirtapistokkeen kytkemistä järjestelmään. Muuten muuntaja voi
vaurioitua.
A.
Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
B.
Liitä verkkolaitteen liitin ASUS-monitoimi-PC:n tasavirtatuloon
(DC).
C.
Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen.
D.
Paina virtapainiketta.
Sample
This manual is suitable for devices