ASUS ET2411INKI user manual download (Page 9 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Türkçe
9
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi
DEMONTE EDİLEMEZ
Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler
garanti dışındadır
Lityum-İyon Pil Uyarısı
DİKKAT
: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin
önerdiği veya ona eşdeğer ürünle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin
talimatlarına göre atın.
Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli
düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin
atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.
Sıvılara Maruz Bırakmayın
Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında
KULLANMAYIN. Bu ürün su veya yağ geçirmez değildir.
Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel
atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.
REACH
REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması
ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal
maddeleri http://csr.asus.com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde
yayınlamaktayız.
Sample