ASUS ET2411INKI user manual download (Page 5 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
Türkçe
5
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi
Uyarılar
Federal İletişim Komisyonunun Bildirimi
Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:
Bu aygıt zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
Bu aygıt, istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere alınan tüm
parazitleri kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmiş ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15.Bölümü uyarınca,
B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar,
evsel tesisatlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu
donanım radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve üreticinin yönergelerine uygun olarak
kurulmadığında radyo iletişimine zararlı etkisi olabilir. Ancak, belirli tesisatlarda parazit
oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın
kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı
aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Aygıtı alıcının bağlı olduğu elektrik devresi üzerinde bulunmayan başka bir prize bağlayın.
Yardım için bayi veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.
DİKKAT:
Bu cihazı sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler,
kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
RF maruziyet uyarısı
Bu ekipman verilen talimatlara göre kurulup çalıştırılmalıdır ve bu vericiyle kullanılan antenler,
tüm kişilerden en az ±0 cm mesafe oluşturacak şekilde kurulmalı ve diğer anten ya da
vericilerle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. Son kullanıcılara ve ürünü kuran
kişilere anten kurulum talimatları ve ilgili RF maruziyet uygunluk şartlarını karşılayan çalışma
koşulları bildirilmelidir.
Sample