ASUS ET2411INKI user manual download (Page 37 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 38
Türkçe
²7
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi
USB depola±a aygıtını kullan±a (USB Geri Yükle±e)
Sisteminizdeki Kurtarma Bölümü kilitlendiğinde, sistemi fabrika varsayılan bölümüne ya da
fabrika ortamı verilerini tüm sabit diske geri yüklemek için USB depolama aygıtını kullanın.
1.
Fabrika ortamı verilerini yedeklediğiniz USB depolama aygıtını bağlayın.
±.
Önyüklemede, <ESC> tuşuna basın ve
Please select boot device (Lütfen önyükleme
aygıtını seçin)
ekranı görünür. Bağlanan USB depolama aygıtından yüklemek için USB:
XXXXXX'yi seçin.
².
Dili seçin ve
Next (İleri)
düğmesini tıklatın.
4.
Geri Yükle
'yi seçin ve
Next (İleri)
’yi tıklatın.
5.
Bir görev seçin ve
Next (İleri)
'yi tıklatın. Görev seçenekleri:
• İşletim sistemini yalnızca Varsayılan Bölüme geri yükle
İşletim sistemini fabrika varsayılan bölümüne geri yüklemek istiyorsanız, bu seçeneği
belirleyin. Bu seçenek, sistem bölümü “C”' deki tüm verileri siler ve bölüm “D”
değiştirilmeden korur.
Next (İleri)
'yi tıklattıktan sonra, fabrika varsayılan bölümü gösterilir.
Next (İleri)
'yi tekrar tıklatın.
• Tüm Sabit Diski Geri Yükle
All-in-one PC'nizi fabrika varsayılan durumuna geri yüklemek istiyorsanız, bu seçeneği
belirleyin. Bu seçenek sabit disk sürücünüzdeki tüm verileri siler ve "C" sürücüsü olarak yeni
bir sistem bölümü ve “D“ sürücüsü olarak boş bir bölüm ve Kurtarma Bölümü oluşturur.
6.
Fabrika varsayılan bölümü ve tüm sabit diskteki veriler önceki adımda belirlediğiniz seçime
bağlı olarak silinir. Görevi başlatmak için
Restore (Geri Yükle)
'yi tıklatın.
7.
Geri yükleme işlemi başarıyla tamamlandığında, sistemi yeniden başlatmak için
Reboot
(Yeniden Başlat)
'ı tıklatın.
4.
All-in-one PC’nize birden fazla USB depolama aygıtı bağlıysa, istediğiniz USB depolama
aygıtını seçin ve
Next (İleri)
'yi tıklatın.
Seçilen USB depolama aygıtında uygun boyutta bölüm zaten varsa (örneğin, yedekleme
bölümü olarak kullanılmış bir bölüm), sistem otomatik olarak bu bölümü gösterir ve yedekleme
için bunu kullanır.
5.
Önceki adımda farklı durumlara göre, seçilen USB depolama aygıtı veya seçilen bölümdeki
veriler silinir. Yedekleme işlemini başlatmak için
Backup (Yedekle)
'yi tıklatın.
Seçilen USB depolama aygıtı veya bölümdeki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. İlk önce önemli
verilerinizi yedeklediğinizden emin oluın.
6.
Fabrika varsayılan ortamına yedekleme işlemi başarıyla tamamlandığında, sistemi yeniden
başlatmak için
Reboot (Yeniden Başlat)
'ı tıklatın.
Sample