ASUS ET2411INKI user manual download (Page 25 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 38
Türkçe
±5
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi
1.
Makinenin havalandırması için, Hepsi Bir Yerde Bilgisayar ve duvar arasında en az 6cm
mesafe bırakın.
±.
Duvar montaj kiti VESA standartlarına uygun olmalıdır.
².
Güvenliği sağlamak için, lütfen Hepsi Bir Yerde Bilgisayarını duvara monte etmek için duvar
montaj kitini kurulum kılavuzunu okuyun.
4.
Nesnelerin düşme ve kırılma tehlikesini önlemek için, Hepsi Bir Yerde Bilgisayarı duvara
takmak ve sökmek üzere en az iki kişi gereklidir. Kali³ye personel önerilir.
5.
Duvar, Hepsi Bir Yerde Bilgisayar ve duvar montaj bileşenleri birlikte ağırlığının dört katına
dayanabilmelidir (en az 40 kg). Montaj yeri deprem veya diğer etkilere dayanabilmelidir.
Beton veya taş duvarlar önerilir.
4.
Duvar montaj pedini doğru yönde
olmasına dikkat ederek kitle birlikte gelen
dört vidayla (M² x 8L) sabitleyin.
5.
Duvar montaj kitinizle (VESA100) birlikte
gelen kurulum kılavuzundaki yönergeleri
uygulayarak duvar montaj desteğini kitle
verilen dört vidayı kullanarak (M4 x 10L)
bağlayın. Hepsi Bir Yerde Bilgisayarı dikin
ve duvar montaj pedinin yivlerini desteğe
kaydırarak duvara asın.
Bu resimdeki duvara monte kiti yalnzıca
referans içindir.
Sample