ASUS ET2411INKI user manual download (Page 22 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 38
Türkçe
±±
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi
Dokunmatik ekranı kullanma
Dokunmatik ekranın en iyi dokunma hassasiyetine erişebilmesi için, düzenli olarak
temizlenmesi gerekir. Ekranı yabancı cisimlerden veya aşırı toz birikiminden koruyun. Ekranı
temizlemek için:
Sistemi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
Verilen temizleme bezinin üzerine az miktarda cam temizleme maddesi püskürtün ve
ekran yüzeyini yavaşça silin.
Temizleme maddesini doğrudan ekrana püskürtmeyin.
Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.
².
Üstteki
Dokun
sekmesini tıklatıp
Ekrandaki öğelerle etkileşim
halindeyken dokunma imlecini
görüntüle
yazılı kutuyu tıklatın.
Yapılandırmayı tamamlamak için
Tamam
düğmesini tıklatın.
4.
Ekrana dokunduğunuzda ekranda bir
sanal fare göreceksiniz.
±.
Dokunma giriş ayarlarını değiştir
öğesini seçin.
Sample