ASUS ET2411INKI user manual download (Page 12 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 38
Türkçe
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi
Güvenlik bilgileri
All-in-one PC ET±411/ ET±±10 Serisi bilgisayarınız, bilgi teknolojisi donanımı için en son
PC ET±411/ ET±±10 Serisi bilgisayarınız, bilgi teknolojisi donanımı için en son
güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bununla birlikte,
güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.
Sisteminizin kurulumu
Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara
uyun.
Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın.
Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları tıkamayın veya
kapatmayın. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin
olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
Bu ürünü, sıcaklığı 0˚C ila 40˚C olan ortamlarda kullanın.
Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin
kablonun akım değerini aşmadığından emin olun.
Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker. Sistemi temizlemeden önce
her zaman tüm güç, modem ve ağ kablolarını prizden çekin.
Dokunmatik ekranın en iyi dokunma hassasiyetine erişebilmesi için, düzenli olarak
temizlenmesi gerekir. Ekranı yabancı cisimlerden veya aşırı toz birikiminden koruyun. Ekranı
temizlemek için:
Sistemi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
Verilen temizleme bezinin üzerine az miktarda cam temizleme maddesi püskürtün
ve ekran yüzeyini yavaşça silin.
Temizleme maddesini doğrudan ekrana püskürtmeyin.
Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.
Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun ³şini çekin ve yetkili
bir servis teknisyeni ya da bayiinizle temasa geçin.
Güç kablosu ya da ³şin hasarlı olması.
Sisteme sıvı dökülmesi.
Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.
Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
Sistem performansında değişiklik.
Sample