ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 7 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 56
Dansk
7
All-in-One PC ET22 serie
serie
Sikkerhedsinformation
Denne All-in-One PC ET22 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste
All-in-One PC ET22 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste
serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste
sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det
imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Installation af systemet
Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
Anbring systemet på en stabil over²ade.
Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt
med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0˚C og 40˚C.
Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-
speci±kationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes
ampere-speci±kationer.
Forsigtighed under brugen
Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den.
Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette.
Inden rengøring af systemet, skal du altid ³erne alle net-, modem- og netværksledninger
fra stikkontakterne.
For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres.
Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende
måde:
Luk for systemet og ³ern netledningen fra stikkontakten.
Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og
tør forsigtigt skærmen af.
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.
Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du ³erne
netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvali±ceret servicetekniker eller
forhandleren.
Netledningen er blevet beskadiget.
Der er trængt væske ind i systemet.
Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne.
Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
Systemet fungerer ikke normalt.
Sample