ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 6 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 56
Dansk
6
All-in-One PC ET22 serie
serie
Konventioner brugt i denne vejledning
For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejlening, vises meddelelserne på følgende
måde:
VIGTIGT!
Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en
opgave.
BEMÆRK:
Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at
udføre bestemte opgaver.
ADVARSEL!
Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges af hensyn til din
sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din
All-in-One PC.
Ikoner
Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller
procedurer på din All-in-One PC.
brug berøringspladen.
brug tastaturet.
Typogra±
Fed
= dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.
Kursiv
= dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på.
Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske
produktspeci±kationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område.
Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer.
Sample