ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 53 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 56
Dansk
53
All-in-One PC ET22 serie
serie
SKIL IKKE AD
Garantien dækker ikke, hvis produktet har været
skilt ad af brugere
Advarsel vedrørende lithium-ion batteri
PAS PÅ
: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun
med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf
batterier i henhold til producentens anvisninger.
Dette symbol med den overkrydsede a´aldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk
og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortska´es med et
almindelige husholdningsa´ald. Tjek de lokale regler vedrørende bortska´else af elektroniske
produkter.
Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsa´aldet. Symbolet med den overkrydsede
a´aldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med
husholdningsa´ald.
Udsæt ikke for væsker
Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette
product er ikke vand- og olietæt
Sample