ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 52 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 56
Dansk
52
All-in-One PC ET22 serie
serie
(R&TTE directive 1999/5/EC)
Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:
Essentielle krav som i [Artikel 3]
Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
E´ektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2]
Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner
Nordamerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 til CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 til CH14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 til CH13
CE mærke advarsel
Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i
hvilket tilfælde kræves, at brugeren træ´er de nødvendige forholdsregler.
CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth
Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC
vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”Lavspændingsdirektivet”
CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth
Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen
af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af
overensstemmelse.
er for klasse II-enheder.
Sample