ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 51 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 56
Dansk
51
All-in-One PC ET22 serie
serie
Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet
til.
Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp.
FORSIGTIG:
Enhver ændring eller modi±kation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af
forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.
RF eksponeringsadvarsel
Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende
instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20
cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden
antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender
anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium
Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for radiostøjemission fra digitalt
udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende
radiointerferens.
Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering
Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser.
For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt
med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal følge de speci±kke
betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.
Drift er betinget af følgende to betingelser:
Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
forårsage uønsket drift af enheden.
Sample