ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 50 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 56
Dansk
50
All-in-One PC ET22 serie
serie
Tillæg
Bemærkninger
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier) bestemmelserne, o´entliggør vi vores produkters kemiske sto´er på ASUS REACH
ASUS Genbrug / Returservice
ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste
standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at ±nde løsninger for dig, så du er i stand til
at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se
venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de
forskellige lande.
Bemærkning om belægningen
VIGTIGT!
For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en
over²adebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder.
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)
Dette apparatet overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser:
Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold
til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod
skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid
ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr
forårsager skadelig interferens på radio- og ³ernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå
udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller ²ere af følgende
måder:
Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Sample