ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 46 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 56
Dansk
46
All-in-One PC ET22 serie
serie
Kapitel 5: Genopretning af systemet
Sådan går du i BIOS-kon±guration
BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemindstillinger for hardware, der skal bruges
til systemstart i pc'en.
Under normale omstændigheder sikrer standardindstillingerne af BIOS optimal ydeevne under
de ²este betingelser. Du skal ikke ændre standardindstillingerne af BIOS med undtagelse af i
følgende situationer:
En fejlmeddelelse vises på skærmen under systemstart og anmoder dig om at køre BIOS-
opsætningen.
Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere indstillinger eller
opdateringer af BIOS.
ADVARSEL!
Forkerte BIOS-indstillinger kan medføre ustabilitet og fejl ved start af pc'en. Det
anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra uddannet serviceteknikere.
Gå hurtigt i BIOS
Windows
®
8 starter ret hurtigt, så vi har udviklet disse tre måder, hvorpå du hurtigt kan få
adgang til BIOS:
Når din All-in-One PC er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek. for
at få adgang til BIOS'en direkte.
Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 4 sek. for at lukke All-in-One PC'en, og tryk så på tænd/
sluk-knappen igen for at tænde All-in-One PC'en igen og tryk på <F2> under POST.
Når din All-in-One PC er slukket, bør du tage stikket ud af All-in-One PC'en.
Sæt
strømkablet i igen og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for All-in-One PC'en. Tryk på
<F2> under POST.
BEMÆRK:
POST (Power-On Self Test) er en serie af softwarestyrede diagnostiske test, der kører, når
du tænder for All-in-One PC'en.
Sample