ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 42 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 56
Dansk
42
All-in-One PC ET22 serie
serie
Ledningsført forbindelse
1.
Brug et netværkskabel (RJ-45) til at forbinde din All-in-One PC til et DSL/kabelmodem eller
til et lokalnetværk (LAN).
2.
Tænd for din computer.
3.
Kon±gurer de nødvendige indstillinger for Internetforbindelsen.
BEMÆRK:
For ²ere oplysninger henvises til afsnittene
ConIguring a dynamic ±P/PPPoE network
connection
(Kon±gurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse) eller
ConIguring a
static ±P network connection
(Kon±gurering af en statisk IP netværksforbindelse).
Kontakt din Intenretudbyder (ISP) for oplysninger eller hjælp til kon±gurering af din
Internetforbindelse.
Kon±gurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse
Sådan kon±gurerer du en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse:
Klik fra Startskærmen på
Desktop (Skrivebord)
for at starte skrivebordstilstand.
1.
Sample