ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 37 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 56
Dansk
37
All-in-One PC ET22 serie
serie
Snap-funktionen
Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to
apps.
VIGTIGT!
Sørg for at din All-in-One PC's skærmopløsning er indstillet til mindst 1.366 x 768 pixels,
før du bruger Snap-funktionen.
Snap-linje
Sådan bruges Snap
Udfør følgende trin for at aktivere Snap ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din
PC.
1.
Start den app, du vil bruge Snap på.
2.
Hold musemarkøren op foroven på din skærm.
3.
Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til
venstre eller højre side af skærmpanelet.
4.
Start en anden app.
1.
Start den app, du vil bruge Snap på.
2.
Tryk på
.
3.
Skift imellem apps ved at trykke på
.
Sample