ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 34 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 56
Dansk
34
All-in-One PC ET22 serie
serie
Sådan får du adgang til alle dine apps
Udover de apps, som allerede er fastgjort på din startskærm, har du også mulighed for at åbne
andre applikationer som f.eks. softwareapplikationerne fra ASUS, der følger med din All-in-One
PC, og som du kan ±nde via Apps-skærmen.
1.
Før ned ad app-²isen for at vælge og starte dens indstillingslinje.
2.
Tryk på
for at vise alle installerede apps på din All-in-One PC.
Tryk fra startmenuen på
for at vælge ikonet All Apps (Alle apps)
og tryk så på
.
Sådan lukker du apps
Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af
skærmen for at lukke den.
Fra den kørende app's skærm trykker du på
.
Sådan starter du Apps-skærmen
Start Apps-skærmen ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din All-in-One PC.
Sample