ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 26 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 56
Dansk
26
All-in-One PC ET22 serie
serie
Højeklik på ikonen Volume Mixer (Lydstyrke-mixer) på
Windows® jobbjælken og klik på
Playback devices
(Afspilningsenheder).
2.
Vælg fra afspilningsskærmen
Digital Audio (HDMI)
(Digital lyd (HDMI)).
Klik på
Con±gure (Kon±gurer)
og vinduet til
højttalerkon±guration vises.
3.
4.
Vælg
Stereo
og klik på
Next (Næste).
5.
Afkryds indstillingen
Front left and right
(Front
venstre og højre)
og klik på
Next
(Næste).
Klik på
Finish (Afslut)
for at forlade
højttalerkon±gurationen.
6.
7.
Sample