ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 25 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 56
Dansk
25
All-in-One PC ET22 serie
serie
Systemopsætning
Opsætning af skærmmenu:
Justere skærmmenuens vandrette placering (H-position) og lodrette placering (V-
Position).
Indstiller hvor lang tid skærmmenuen står på skærmen, fra 10 til 120 sekunder.
Aktivere og deaktivere DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
funktionen.
Information:
Viser informationerne om skærmen.
Sprog:
Giver dig mulighed for, at vælge sproget i skærmmenuen.
Nulstil alt:
Giver dig mulighed for, at nulstille alle indstillingerne i skærmmenuen.
Valg af indgangssignal
Der vises en OSD-menu
Input Select
(Valg af indgang)
, når du tilslutter et HDMI- eller VGA
kabel til HDMI-stikket eller skærm-indgangsstikket bag på enheden. Brug tasterne til Menu op
eller Menu ned for at navigere gennem indgangsindstillingerne, og tryk på
MENU
-knappen for
at aktivere indstillingen. Se
Valg af indgang
i det forrige afsnit for yderligere oplysninger.
Kon±gurering af lydudgangen via en HDMI-enhed
(kun på udvalgte modeller)
Hvis du vil bruge et HD-³ernsyn som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til
hjemmebiograf-pc’en og kon±gurere lydindstillingerne ved at følge nedenstående trin:
Sådan kon±gureres lydudgangen via en HDMI-enhed:
Klik fra Startskærmen på
Desktop (Skrivebord)
for at starte skrivebordstilstand.
BEMÆRK:
For yderligere oplysninger henvises til afsnittet
Startskærm
under
Sådan bruges
Windows® 8.
1.
Sample