ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 24 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 56
Dansk
24
All-in-One PC ET22 serie
serie
Sådan bruger du skærmmenuen (OSD)
Skærmmenuen (OSD) kommer frem, hvis du gør følgende:
Aktiver OSD ved at trykke på Menulås-knappen i venstre side af din All-in-One PC, og tryk
så på Menu-knappen på frontpanelet.
Funktionsvejledninger i skærmmenuen
For at vise OSD-menuen skal du trykke på MENU-knappen på frontpanelet. For at navigere
gennem OSD-funktionerne eller ændre OSD-indstillingerne skal du trykke på tasterne Menu
op eller Menu ned.
Panel fra
Denne funktion giver dig mulighed for, at slukke for skærmpanelet på din All-in-One PC. Tryk
MENU
knappen, for at aktivere denne funktion.
Farve
Lysstyrke:
Justeringsområde spænder fra 0 til 100.
Kontrast:
Justeringsområde spænder fra 0 til 100.
Farvetemp.:
Indeholder ±re farvefunktioner, som er Kold, Normal, Varm og Brugerde±neret.
Billede
Skarphed:
Justeringsområde spænder fra 0 til 100.
Billedforhold:
Justere billedforholdet til enten "Fuld" eller "Overscan". Denne funktion kan
kun justeres, når du bruger din All-in-One PC som en standard stationær LCD-skærm.
Auto-justering:
Justere billedets vandrette placering (H-position) og lodrette placering
(V-Position). Denne funktion kan kun justeres, når du bruger din All-in-One PC som en
standard stationær LCD-skærm, og skærm-indgangsstikket står som indgangskilde.
Valg af indgang
PC:
Stiller din All-in-One PC som signalkilden til skærmen.
Sample