ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 21 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 56
Dansk
21
All-in-One PC ET22 serie
serie
ADVARSEL!
Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til
systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren.
Sådan tænder du din All-in-One PC
Forbind den medfølgende AC-adapter til DC In-stikket på bagpanelet (
,
stikkontakt 100-240 V) og tryk derefter på Tænd-/sluk-knappen til højre (
) for at tænde for
systemet.
BEMÆRK:
For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til afsnittet
Sådan slukker
du for din All-in-One PC
under
Sådan arbejdes med Windows® 8
.
Sample