ASUS ET2210ENKS user manual download (Page 7 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 38
Türkçe
7
All-in-one PC ET±410/ ET±±10 Serisi
CE İşareti Uyarısı
Bu B Sınıfı bir üründür, konut içinde bu ürün radyo etkileşimine neden olabilir ve kullanıcının
yeterli önlemleri alması gerekebilir.
Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti
Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, ±004/108/EC “Elektromanyetik uygunluk” ve ±006/95/EC
“Düşük voltaj direkti³” başlıklı EEC direkti´erinin gerekliliklerine uygundur.
Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti
Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve
karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direkti³ gerekliliklerine
uygundur.
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı
K. Amerika
±,41±-±,46± GHz
Kanal 01 ila Kanal 11
Japonya
±,41±-±,484 GHz
Kanal 01 ila Kanal 14
Avrupa ETSI
±,41±-±,47± GHz
Kanal 01 ila Kanal 1²
Sample