ASUS ET2210ENKS user manual download (Page 6 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 38
Türkçe
6
All-in-one PC ET±410/ ET±±10 Serisi
Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi
Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Bakanlığı Radyo Girişim Yönergelerinde belirtilen, dijital
aygıtlardan gelen radyo parazitleri Sınıf B limitlerini aşmaz.
Bu sınıf B dijital aygıt Kanada ICES-00²’e uygundur.
Kanada İçin IC Radyasyon Maruziyet Bildirimi
Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan IC radyasyon maruziyet sınırlarına
uygundur. IC RF maruziyet uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici
çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet uygunluğunu karşılamak için,
son kullanıcılar belirtilen çalışma yönergelerine uymalıdır.
Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:
Bu aygıt parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
Bu aygıt, aygıtta istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere tüm
parazitleri kabul etmelidir.
Uygunluk Beyanı (R&TTE direkti± 1999/5/EC)
Aşağıdaki öğeler tamamlanarak geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:
[Madde ²]’teki temel gereklilikler]
[Madde ².1a]’daki sağlık ve güvenlikle ilgili koruma gereklilikleri
[EN 60950]’ye göre elektrik güvenliği testi
[Madde ².1b]’deki elektromanyetik uygunluk için koruma gereklilikleri
[EN ²01 489-1] & [EN ²01 489-17]’de elektromanyetik uygunluk test
[Madde ².±]’deki gibi radyo spektrumunun etkin kullanımı
[EN ²00 ²±8-±]’ye göre radyo test paketleri
Sample