ASUS ET2210ENKS user manual download (Page 36 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 38
Türkçe
²6
All-in-one PC ET±410/ ET±±10 Serisi
Gizli disk bölü±ünün kullanı±ı
Kurtarma disk bölümü fabrikada sisteminize kurulan işletim sistemi, sürücüler ve yardımcı
programların bir imajını içerir. Kurtarma disk bölümü sabit diskiniz düzgün bir şekilde çalışıyor
ise sistem yazılımını orijinal çalışma durumuna hızlı bir şekilde geri yükleyen kapsamlı bir
kurtarma çözümü sunar. Kurtarma bölümünü kullanmadan önce, veri dosyalarınızı (Outlook
PST dosyaları gibi) bir USB aygıtına veya bir ağ sürücüsüne kopyalayın ve özelleştirilmiş
yapılandırma ayarlarını (ağ ayarları gibi) not edin.
Siste±inizi kurtar±a
İşletim Sistemini Fabrika Varsayılan Bölümüne Kurtarma (F9 Kurtarma)
1.
BIOS kurulumunda Boot Booster (Önyükleme Hızlandırıcısı)'nı devredışı bırakın.
±.
Ön yükleme sırasında [F9] tuşuna basın.
².
Bu öğe göründüğünde
Windows setup [EMS Enabled] (Windows kurulumu [EMS
Etkin])
'i seçin ve [Enter] tuşuna basın.
4.
Dili seçin ve
Next (İleri)
düğmesini tıklatın.
5.
Recover the OS to the Default Partition (İşletim Sistemini Varsayılan Bölüme Kurtar)
seçin ve
Next (İleri)
'yi tıklatın.
6.
Fabrika varsayılan bölümü görüntülenir.
Next (İleri)
'yi tıklatın.
7.
Varsayılan bölümdeki veriler silinir. Sistem kurtarmayı başlatmak için
Recovery (Kurtar)
tıklatın.
Seçilen bölümdeki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. İlk önce önemli verilerinizi
yedeklediğinizden emin oluın.
8.
Kurtarma işlemi başarıyla tamamlandığında, sistemi yeniden başlatmak için
Reboot
(Yeniden Başlat)
'ı tıklatın.
Fabrika Varsayılan Ortam Verilerini USB Sürücüsüne Yedekleme (F9 Yedekle)
1.
Önceki bölümdeki adım 1—4'ü tekrarlayın.
±.
Backup the Factory Environment to a USB Drive (Fabrika Ortamını USB Sürücüye
Yedekle)
'yi seçin ve
Next (İleri)
'yi tıklatın.
².
Fabrika Varsayılan Ortam yedeklemesini başlatmak için, USB depolama aygıtını
bilgisayarınıza bağlayın.
Bağlanan USB depolama aygıtının boyutu 15GB'dan büyük olmamalıdır. Gerçek boyutu
bilgisayar modelinize göre değişebilir.
Sample