ASUS ET2210ENKS user manual download (Page 35 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:User’s Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 38
Türkçe
²5
All-in-one PC ET±410/ ET±±10 Serisi
±.
Bir yürütme aygıtı seçin ve ayarlarını
yapılandırmak için
Özellikler
öğesini tıklatın.
².
Hoparlör seviyesi ve çıkış hızı gibi
gelişmiş ayarları yapın. Yapılandırmayı
tamamlamak için
Tamam
düğmesini
tıklatın.
Sample